Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4797
Title: Підготовка майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в загальноосвітній школі як педагогічна проблема
Authors: Циганок, Оксана Олександрівна
Keywords: підготовка
готовність
українознавча робота
українознавство
знання
уміння і навички
Issue Date: 2015
Publisher: Рівне-Київ: Міленіум
Citation: Циганок О. О. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в загальноосвітній школі як педагогічна проблема. Оновлення змісту, форм таметодів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - Випуск 12(55). - Частина 2. - Рівне- Київ: Міленіум, 2015. С.401 - 409
Series/Report no.: УДК 371.134+39(477)
Abstract: У статті аналізується зміст понять «підготовка», «готовність», «українознавство», «українознавча робота». Увага акцентується на ролі педагога в сучасному освітньому процесі. Підготовка майбутнього вчителя до українознавчої роботи в школі передбачає оволодіння ним певною сумою українознавчих знань, умінь і навичок, необхідних для успішної професійної діяльності.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4797
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Умань Циганок О. О..pdf312,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.