Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4843
Title: Питання розвитку піонерської періодики та науково-методичної літератури на сторінках української преси (20-ті – початок 30-х років ХХ століття)
Authors: Карпич, Ірина Олександрівна
Keywords: періодика
піонерська періодика
науково-методична література
література
Issue Date: 2014
Citation: Карпич І. О. Питання розвитку піонерської періодики та науково-методичної літератури на сторінках української преси (20 – початок 30 х рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобичського держ. пед. ун-ту імені Івана Франка / ред. кол.: Н. Скотна (гол. ред.), М. Чепіль (ред. розд.) [та ін.]. – Дрогобич : Вид. від. ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 29, ч. 3: Педагогіка. – С. 69–76.
Abstract: У статті здійснено аналіз піонерської періодики та науково-методичної літератури на сторінках української преси як важливої складової науково-методичного супроводу дитячого руху у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття. Розкрито значення піонерської періодики та науково-методичної літератури щодо розвитку дитячого руху в Україні. З’ясовано, що ефективним засобом підвищення розвитку дитячого руху, могутнім засобом комуністичного виховання дітей були піонерська преса та науково-методична література. Публікації періодичних видань детально розкривали мету, завдання періодики та науково-методичної літератури, відзначали досягнення, підкреслювали недоліки та подавали пропозиції щодо подальшої роботи.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4843
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KARPYCH_6.pdf302,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.