Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4874
Title: Подолання внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці засобами арт-терапії
Authors: Боднар, Вікторія Іванівна
Keywords: арт-терапія
конфлікт
подолання
внутрішньоособистісний конфлікт
підліток
підлітковий вік
Issue Date: 25-Dec-2015
Publisher: Зб. наук. праць. ‒ матеріали ХІХ Всеукраїнської наукової - практичної інтернет-конференції (24 – 25 грудня 2015 року) / гол. ред. Коцур В. П. – Переяслав – Хмельницький, 2015 . - Вип. 19. ‒ 245 с.
Citation: Анцупов А.Я. Профілактика конфліктів в шкільному колективі. М., Владос, 2003. 2 Гришина Н.В. «Психологія конфлікту» 2-е вид. - СПб.: Пітер, 2008 3 Киселева М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе Речь, 2007. - 336 с. 4 КопытинА.И. Основы арт-терапии. - СПб.: Лань, 1999. -256 с. 5 Лебедева Л.Д. Педагогические основы арт-терапии в образовании. - СПб., 2001. - 318 с. 6 Рудестам К. Групповая психотерапия. - СПб., 1999. - 384 с.
Abstract: Сучасний підліток живе у світі, складному за своїм змістом і тенденціям соціалізації. Це пов’язано, по-перше, з темпом і ритмом технологічних перетворень, що пред’являють до зростаючих людей нові вимоги. По-друге, з насиченим характером інформації, яка глибино впливає на підлітка, в якого ще не має чіткої життєвої позиції. По-третє, з екологічними і економічними кризами у суспільстві, які викликають у дітей відчуття безнадійності і роздратування. При цьому у молодих людей розвивається відчуття протесту, часто неусвідомленого, і в той же час зростає їх індивідуалізація, яка при втраті загально соціальної зацікавленості веде до егоїзму. Підлітки більше інших вікових груп страждають від соціальної, економічної і моральної нестабільності в країні.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4874
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
podolannya vnutrishn'oosobystisnykh konfliktiv u pidlitkovomu vitsi zasobamy art-terapiyi.pdf138,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.