Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4934
Title: Формування в учнів основної школи цінності піклування про іншу людину в позакласній виховній роботі
Authors: Ускова, Альона Леонідівна
Keywords: цінність піклування про іншу людину
учні основної школи
позакласна виховна робота
формування цінності піклування про іншу людину в учнів основної школи
педагогічні умови
Issue Date: 25-Apr-2016
Publisher: «Видавництво “Науковий світ”»
Citation: Ускова А.Л. Формування в учнів основної школи цінності піклування про іншу людину в позакласній виховній роботі: автореферат дисертації / А.Ускова. Умань, 2016.- 24 с.
Series/Report no.: УДК [378.015.31:17.022.1]:004(043.5)
Abstract: Дисертація присвячена актуальній проблемі формування в учнів основної школи цінності піклування про іншу людину в позакласній виховній роботі. З’ясовано стан дослідженості проблеми в теорії та практиці позакласної виховної роботи. Виокремлено й охарактеризовано ефективні педагогічні підходи до розв’язання проблеми формування в учнів основної школи цінності піклування про іншу людину в позакласній виховній роботі. У межах поняттєво-термінологічної парадигми актуалізовано сутність провідних понять та визначено поняття «формування цінності піклування про іншу людину в учнів основної школи». Визначено критерії (розуміння сутності піклування про іншу людину та її значення в житті суспільства; здатність до співпереживання емоцій та почуттів іншої людини; піклувальна поведінка), показники (знання про цінність піклування, аналіз і оцінка власної діяльності щодо здійснення вчинку-піклування, розуміння сенсу піклування про іншу людину в конкретній ситуації; емоційний відгук щодо сприйняття вчинку-піклування від іншої людини, вольовий вияв щодо прийняття рішення про піклування про іншу людину, прагнення керуватися отриманими знаннями щодо здійснення вчинку-піклування про іншу людину; готовність до здійснення вчинку-піклування в соціокультурному середовищі, здійснення вчинку-піклування, рефлексія щодо вчинку стосовно іншої людини) та охарактеризовано рівні сформованості в учнів основної школи цінності піклування про іншу людину. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування в учнів основної школи цінності піклування про іншу людину в позакласній виховній роботі та доведено їх ефективність.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4934
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ускова.pdf487,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.