Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4964
Title: Політичні портрети галицько-волинської держави
Authors: Карасевич, Анатолій Олександрович
Сокирська, Владилена Володимирівна
Левківський, Казимир Михайлович
Keywords: Галицько-Волинська держава
ХІІ ст
Київська Русь
Діячі держави
ХІІ – XIV ст.
Писемні пам*ятки
Волинь
Галичина
Луцьке князівство
Роман Мстиславович
Issue Date: 6-Oct-2011
Publisher: ФОП Жовтий О.О.
Citation: Політичні портрети Галицько-Волинської держави: навчальний посібник / Упор. А.О. Карасевич, К.М. Левківський, В.В. Сокирська. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – 639 с.
Series/Report no.: УДК;94(477)(092)(075)
ББК;63.3(4Укр)-8я73
К;81
Abstract: Навчальний посібник вказує на причини та особливості формування Галицько-Волинської держави, що утворилася у ХІІ ст. і стала другою після Київської Русі великою державою, зумівши навколо себе об’єднати майже 90% українських земель. У посібнику, поряд з політичними біографіями діячів Галицько-Волинської держави, аналізуються писемні пам’ятки, що припадають на ХІІ – XIV ст. і збереглися до сьогодні. Автори акцентують увагу на різноманітних концепціях і версіях формування та розвитку Галицько-Волинської держави, як правонаступниці Київської Русі, представляють своєрідний біографічний довідник як княжих родів, так і видатних діячів, аналізують основні політичні ідеї і концепції визначних особистостей тієї епохи. Навчальний посібник призначений для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, усіх, хто цікавиться історією.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4964
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polity`chni portrety` galy`cz`ko-voly`ns`koyi derzhavy`.pdf5,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.