Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5022
Title: Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Authors: Коляда, Наталія Миколаївна
Keywords: недільні школи, нетрадиційні освітні заклади, національна освіта, громадсько-просвітницьке подвижництво
Issue Date: Mar-2004
Publisher: Науковий світ
Citation: Коляда Наталія Миколаївна. Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.): авт... канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2004. - 22 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2004. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове розкриття наукової проблеми, представленої у вигляді всебічного цілісного поліаспектного висвітлення розвитку недільних шкіл України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як закономірного об‘єктивно зумовленого цілісного процесу, що справив значний вплив на розвиток вітчизняного шкільництва. Висвітлено історію, визначено етапи діяльності, розроблено і обґрунтовано типологію недільних шкіл; проаналізовано освітнє законодавство, розвиток громадсько-просвітницького подвижництва на користь недільних шкіл України та їх роль як центру залучення учнів до надбань національної культури. Проаналізовано діяльність недільних шкіл як нетрадиційних освітніх закладів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: розкрито, систематизовано та узагальнено організаційні засади, принципи, завдання, зміст, форми, методи освітньої діяльності та систему методичної роботи.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5022
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOLIADA_AVT.K.PED.N._2016_08_28_09_34_53_908.PDF536,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.