Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5039
Title: Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.)
Authors: Бондаренко, Галина Василівна
Keywords: реальні училища
реальні гімназії
реальна освіта
етапи становлення та розвитку реальних училищ
історія шкільної освіти
Issue Date: 2012
Series/Report no.: УДК;37 (09) (477
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Переяслав–Хмельницький, 2012. У дисертації на основі архівних, маловідомих та опублікованих джерел здійснено системний і комплексний аналіз процесу становлення і розвитку реальних училищ в Україні 1872–1917 рр.). Зроблено історіографічний аналіз стану дослідження проблеми становлення та розвитку реальних училищ в Україні у визначених хронологічних межах. Виявлено та обґрунтовано етапи становлення і розвитку реальних училищ у Російській імперії, до складу якої входила більшість українських земель. З’ясовано передумови виникнення реальних училищ (зростання промислового виробництва, розширення торгівлі та комерційних зв’язків, неоднорідність соціального складу, врахування індивідуальних здібностей учнів); виявлено причини, що визначили необхідність діяльності та подальшого розвитку реальних училищ (суспільно-політичні, соціально-економічні, педагогічні). У результаті проведеного дослідження встановлено етапи становлення і розвитку реальних училищ: І етап (1804–1860) – зародження елементів реальної освіти; ІІ етап (1860–1866) створення реальних гімназій як загальноосвітніх навчальних закладів; ІІІ етап (1866–1880) – реорганізація реальних гімназій в реальних училища; ІV етап (1880–1905) – хвилеподібна модернізація реальних училищ; V етап (1905–1917) – нестабільні умови функціонування реальних училищ у контексті шкільних реформ.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5039
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko_avtoreferat.pdf631,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.