Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5090
Title: ЗАСОБИ КОРЕФЕРЕНТНОСТІ У ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА І МАРІЇ МАТІОС)
Authors: Осіпчук, Галина Валентинівна
Keywords: вторинна номінація
референція
кореферентність
текст
кореферентні пара і ряд
ідіостиль
Issue Date: May-2012
Publisher: Візаві
Citation: Осіпчук Г.В. ЗАСОБИ КОРЕФЕРЕНТНОСТІ У ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА І МАРІЇ МАТІОС) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. – українська мова. – Київ, 2012. – 20 с.
Series/Report no.: 81.161.2’42 + 81.161.2’38;
Abstract: Осіпчук Г. В. Засоби кореферентності у прозовому тексті (на матеріалі творчості Валерія Шевчука і Марії Матіос) – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. Дисертація присвячена проблемі дослідження кореферентних співвідношень у системі прозового тексту. На матеріалі творчості Валерія Шевчука і Марії Матіос здійснено комплексний аналіз лексико-семантичних, синтаксичних та структурних особливостей кореферентних конструкцій у художньому творі. З’ясування текстотвірного характеру вторинних найменувань у досліджуваних текстах проведено на основі різнобічного висвітлення кореферентних одиниць у номінативному та функціональному аспектах. Вивчення текстотвірних можливостей референційно тотожних одиниць (утворених ними кореферентних пар і рядів) у забезпеченні структурно-семантичної організації художніх текстів дозволило здійснити лінгвістичний аналіз досліджуваних одиниць, визначити синтаксичні співвідношення в кореферентних парах і рядах, проаналізувати змістово-стилістичну наповненість таких утворень, а отже, вказати на їхню роль у системі індивідуально-авторського письма.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5090
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osipchuk_2012.pdf422,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.