Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/5093
Title: “МАЛА” ПРОЗА ОРЕСТА АВДИКОВИЧА І РОЗВИТОК ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛІСТИКИ 90-Х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ – 1900-Х РОКІВ
Authors: Лопушан, Тетяна Володимирівна
Keywords: Авдикович
модернізм
мала проза
новелістика
Issue Date: 3-Mar-2001
Publisher: Інформаційно-видавничий центр Товариства "Знання" України
Citation: Лопушан, Тетяна Володимирівна "Мала" проза Ореста Авдиковича і розвиток західноукраїнської новелістики 90-х років ХIХ століття - 1900-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. В. Лопушан ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2001. - 19 с. ; 21 см.
Abstract: Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10. 01. 01. – українська література. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2001. У дисертації досліджується мала проза Ореста Авдиковича в нерозривному зв’язку з естетико-філософською еволюцією західноукраїнської новелістики 90-х років ХІХ – 900-х років ХХ століття.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/5093
ISSN: УДК 821.161.2-32"18/19"
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AREF.RTF590,64 kBRTFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.