Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5102
Title: ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ І НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Authors: Мамчур, Лідія Іванівна
Keywords: мовна особистість
традиційні та інноваційні методи навчання
комплексне поетапне формування комунікативної компетентності
технологія навчання української мови
перспективність і наступність у мовній освіті
учні основної школи
діяльнісна субкомпетентності
комунікативна, соціокультурна
мовленнєва
мовна
комунікативна компетентність
компетентність
Issue Date: 2012
Publisher: Херсон
Citation: Мамчур Л. Перспективність і наступність у формуванні комунікативної компетентності учнів основної школи. - Херсон. - 2012. - 46 с.
Series/Report no.: УДК 371.212–056.87+811.161.2(07);
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). – Херсонський державний університет. – Херсон, 2012. Робота є теоретико-методичним експериментальним дослідженням проблеми формування в учнів основної школи комунікативної компетентності на уроках української мови. У дисертації розгортаються ідеї щодо неперервності поетапної мовної освіти особистості учнів. Досліджено й проаналізовано філософське, психологічне, психолінгвістичне, лінгвістичне, лінгводидактичне підґрунтя для формування мовної особистості учня. Визначено й обґрунтовано лінгводидактичні засади – сучасні концептуальні підходи, провідні принципи перспективності й наступності, методи і засоби – для вирішення проблеми розвитку комунікативної здатності учнів. Створено концептуальну комплексну модель-систему та розроблено методику формування комунікативної компетентності учнів 5–9 класів основної школи в процесі вивчення української мови, що забезпечує цілісний та інтегрований розвиток основних складників комунікативної компетентності – мовної, мовленнєвої, комунікативної, соціокультурної, діяльнісної (стратегічної) субкомпетентностей. З метою упровадження в теорію і практику сучасної школи виявлених у дослідженні експериментальних даних намічено подальші напрями мовного навчання учнів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5102
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мамчур Л.І. автореферат.pdf855,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.