Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5124
Title: Формування культури особистісного самовизначення студентів педагогічних ВНЗ у позааудиторній роботі
Authors: Маслюк, Катерина Анатоліївна
Keywords: студенти педагогічних ВНЗ
культура особистісного самовизначення
формування культури особистісного самовизначення
позааудиторна робота, педагогічні умови
Issue Date: 20-May-2016
Publisher: «Видавництво “Науковий світ”»® Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р., м. Київ, вул.Казимира Малевича(Боженка), 23, оф. 414.
Citation: Маслюк К. А. Формування культури особистісного самовизначення студентів педагогічних ВНЗ у позааудиторній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07-теорія і методика виховання / К. А. Маслюк. – Умань, 2016. – 20, [1] с.
Series/Report no.: УДК;(378.03+378.091.8) (043.3)
Abstract: У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення проблеми формування культури особистісного самовизначення студентів педагогічних ВНЗ у позааудиторній роботі. На основі узагальнення філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної літератури розкрито стан вивчення проблеми, уточнено сутність ключових понять дослідження. Розкрито особливості формування культури особистісного самовизначення студентів педагогічних ВНЗ у позааудиторній роботі. Визначено критерії, показники і схарактеризовано рівні сформованості культури особистісного самовизначення студентів педагогічних ВНЗ. Обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування культури особистісного самовизначення студентів педагогічних ВНЗ у позааудиторній роботі.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5124
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат.pdf666,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.