Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/5136
Title: Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світлі ізоглос
Authors: Тищенко, Тетяна Миколаївна
Keywords: перехідні говірки
ареалогія
південно-східні діалекти
південно-західні діалекти
Issue Date: 2003
Citation: Тищенко Т.М. Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світлі ізоглос : автореферат дис... канд. філол. наук: спец : 10.02.01. - Київ, 2003. - 20 с.
Series/Report no.: УДК 81"1:061.213;
Abstract: У дисертації проаналізовано склад, структурну організацію, семантику й географічне поширення сільськогосподарської лексики подільсько-середньонаддніпрянської межі. У результаті вивчення ареалогічних особливостей лексики визначено умовну межу між подільським і середньонаддніпрянським говорами, виділено смугу говірок подільсько-середньонаддніпрянського типу; з’ясовано внутрішнє членування перехідного ареалу; виявлено міждіалектні зв’язки та паралелі сільськогосподарської лексики суміжжя; охарактеризовано специфічні явища у лексиці перехідних говірок; створено “Атлас сільськогосподарської лексики подільсько-середньонаддніпрянської межі”, який містить 142 атомарних і 11 зведених карт. У науковий обіг вводиться новий значний за обсягом емпіричний матеріал, що прислужиться при укладанні Словника українських говорів та Лексичного атласу української мови.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/5136
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
podilsko-serednjonaddniprjanske_sumizha.pdf383,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.