Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5166
Title: Гідрофільна флора придніпровської височини :структура, антропогенна трансформація, охорона
Authors: Голуб, Надія Петрівна
Keywords: флора
придніпровські височини
антропогенна трансформація
охорона флори
ботаніка
флора
гідрофіти
водойми
грунти
екосистеми боліт
екосистеми
декоративні композиції
Issue Date: 7-Sep-2016
Series/Report no.: УДК;581.93+502.752(477)
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.05 - ботаніка. - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, Київ, 2004. Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню видового складу, вивченню сучасного стану, тенденцій, напрямків антропічних змін гідрофільної флори Придніпровської височини, а також розробці методів її активної та пасивної охорони. Проведено порівняльно-структурний аналіз флори досліджуваного регіону, з’ясовано особливості систематичної, екологічної, біоморфологічної, географічної, ценотичної і господарської структури. Виділено провідні чинники антропогенного впливу та встановлено напрямки і тенденції змін флори. Розроблено класифікаційні схеми екосистем водойм і перезволожених територій. Проаналізовано сучасний стан охорони видів, обґрунтовано необхідність проведення системи заходів, спрямованих на розширення мережі природно- заповідного фонду. Проведено оцінку декоративних властивостей видів та розроблено практичні рекомендації з використання їх в озелененні.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5166
Appears in Collections:Факультет початкової освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.