Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5232
Title: Основні поняття дослідження проблеми професійної підготовки вчителів англійської мови в Бельгії
Authors: Процько, Євгенія Сергіївна
Keywords: професійнаи підготовка вчителів
освіта Західної Європи
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Citation: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науково-педагог. журн. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; гол. ред А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 128–139.
Series/Report no.: УДК 371.134:378(493);
Abstract: Мета статті – аналіз основних понять професійної підготовки вчителів англійської мови в Бельгії. Під час дослідження було використано науково-пошуковий метод, вивчено та систематизовано друковані джерела з досліджуваної теми. Вища педагогічна освіта України має сприяти забезпеченню участі держави у формуванні західноєвропейського освітнього простору, розширенню співробітництва з іншими державами в галузі освіти. Нині особливого значення набуває вивчення сучасного змісту та головних понять педагогічної освіти на Європейському континенті, зокрема в Королівстві Бельгія. У статті проаналізовано головні тлумачення основних понять, пов’язаних із педагогічною підготовкою вчителів англійської мови в Бельгії, без усвідомлення яких неможливе цілісне бачення професійної підготовки вчителів на теренах європейської освіти. Ця проблема повністю не досліджена в Україні, тому ми вбачаємо перспективу в подальшому її вивченні.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5232
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Суми 2015.pdf353,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.