Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/5248
Title: ОБРАЗ ВИШИТОЇ СОРОЧКИ У ПІСЕННОМУ ФОЛЬКЛОРІ УМАНЩИНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ)
Authors: Мамчур, Наталія Сергіївна
Keywords: Уманщина
сімейна обрядовість
календарна обрядовість
вишита сорочка
народне вбрання
пісенний фольклор
фольклорно-етнографічна експедиція
Issue Date: 2015
Publisher: Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Citation: Мамчур Н. С., ОБРАЗ ВИШИТОЇ СОРОЧКИ У ПІСЕННОМУ ФОЛЬКЛОРІ УМАНЩИНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ)Особливості педагогічної технології виховання естетичних смаків у майбутніх філологів / Н. С. Мамчур // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том V (56) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 126 – 134.
Abstract: У статті аналізуються тексти українських народних пісень Уманщини, в яких оспівується сорочка, як елемент традиційного натільного одягу, ознака майнового та соціального стану людини, символічне зображення її моральних якостей. Розглядається побутове призначення української сорочки, її використання у контексті календарної та родинної обрядовості. Окрема увага приділяється образу сорочки в колядках Уманщини, записаних під час фольклорних та етнографічних експедицій.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/5248
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OBRAZ VY`ShY`TOYi SOROChKY` U PISENNOMU FOL`KLORI UMANShhY`NY`.pdf524,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.