Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/526
Title: СТАН АНТИ-ПРООКСИДАНТНОЇ РІВНОВАГИ У РОСЛИНАХ СОЇ ЗА ДІЇ СИНЕРГІЧНОЇ СУМІШІ ГЕРБІЦИДІВ ПУЛЬСАР І ХАРМОНІ
Authors: Сорокіна, Світлана Іванівна
Мордерер, Євгеній Юлійович
Паланиця, Марія Павлівна
Сичук, Анна Михайлівна
Родзевич, Олена Петрівна
Keywords: селективність
інгібітори ацетолактатсинтази
фотосинтетичні пігменти
азотфіксувальна активність
гваяколпероксидаза
пероксид водню
ТБК-активні речовини
Glycine max L.
Issue Date: 2011
Series/Report no.: УДК;581.132:632.954:633.15
Abstract: Досліджували вплив гербіцидів інгібіторів ацетолактатсинтази (АЛС) пульсару (імазамокс) і хармоні (тифенсульфурон) та їх сумішей на селективність щодо рос- лин сої. Встановлено, що за умови зменшення норм внесення даних гербіцидів у суміші до 5 та 0,75 л/га, відповідно, спостерігається підвищення селективності щодо культури. Підтвердженням цього є збільшення вмісту фотосинтетичних піг- ментів і показників ефективності соєво-ризобіального симбіозу. Показано високий рівень кореляції даних щодо впливу гербіцидів на рослини сої та її азотфіксуваль- ну активність і даних щодо змін стану прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, що є можливим свідченням вкладу стресової реакції сої на дію гербіцидів на утво- рення та подальше функціонування апарату симбіотичної азотфіксації.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/526
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sorokina_2011.pdf534,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.