Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5285
Title: Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми "1С: Бухгалтерія 8.2"
Authors: Чирва, Ольга Григорівна
Демченко, Тетяна Анатоліївна
Keywords: автоматизація
1С:Бухгалтерія 8.2
Issue Date: 2016
Publisher: Видавець "Сочінський М.М.", Умань
Citation: Навчальний посібник/ О.Г. Чирва, Т.А. Демченко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016.- 200с.
Series/Report no.: УДК 65.052.1я73;
Abstract: В навчальному посібнику розкрито особливості використання сучасної комп’ютерної програми «1С: Бухгалтерія 8.2». Наведено приклад відображення облікової інформації, необхідної для управління підприємством, в автоматизованій формі. Наведена задача в практичній частині посібника ґрунтується на послідовному знайомстві з програмою «1С: Бухгалтерія 8.2», поступовому введенні в неї інформації від основних реквізитів підприємства, товарно-матеріальних цінностей, випуску готової продукції, її реалізації до визначення фінансового результату діяльності та складання бухгалтерської (податкової) звітності. Навчальний посібник містить також тестові завдання та контрольні завдання для перевірки знань. Складено посібник для практиків-бухгалтерів, які хочуть оволодіти програмою «1С: Бухгалтерія 8.2», студентів навчальних закладів економічних спеціальностей.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5285
ISBN: 978 -966 -304 - 148 -3
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автом_1С_8_2_Demchenko.PDF7,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.