Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5288
Title: Літературна бесіда як форма навчання словесності (середина ХІХ - початок ХХ століття)
Authors: Новаківська, Людмила Володимирівна
Keywords: метод бесіди
методисти-словесники середини ХІХ – початку ХХ століття
форми навчання словесності
учитель словесності
словесність
літературна бесіда
Issue Date: 2016
Publisher: ФОП Жовтий О.О.
Citation: Літературна бесіда як форма навчання словесності (середина ХІХ-початок ХХ століття) / Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ ред.кол. Безлюдний О.І. (гол.ред) та ін.]. – Умань, ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 13. – Частина 2. – С.175-184.
Series/Report no.: УДК378 (477) (09);
Abstract: У статті здійснено аналіз та простежено розвиток літературної бесіди як форми навчання словесності у середині ХІХ – на початку ХХ століття. З’ясовано, що евристичний метод (метод бесіди) ще в 40-і роки XIX століття трансформувався в методиці літератури у форму літературних бесід. Теоретичний та практичний інтерес до бесіди упродовж середини XIX – початку XX століття зумовив розвиток цілої низки методичних підходів до означеної проблеми, які демонстрували академічну свободу бесіди як альтернативу так званої «обов’язковості» класно-урочних занять. Автором проаналізовано теоретичні та практичні аспекти літературних бесід, відображені у працях методистів різних років (М. Мусін-Пушкін, М. Пирогов, В. Істомін, Ц. Балталон, В. Голубков, Ф. Сушицький та ін.).
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5288
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Літературна бесіда Стаття.pdf328,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.