Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/5294
Title: Критичний аналіз П.Д. Юркевичем філософського матеріалізму
Authors: Запорожець, Микола Олексійович
Keywords: антропологія
"філософія серця"
критичний матеріалізм
гносеологія
абсолютизм
антропоцентризм
дуалізм
Issue Date: 1994
Abstract: Філософські погляди Юркевича, який пізніше викладав у Московському університеті, мали значний вплив на формування по-глядів російських філософів. Так, В. С. Соловйов (1853—1900 pp.) — представник об’єктив добра». Надзвичайно складна філософська система Соловйова скла¬дається з трьох частин — вчення про моральність, про знання, про красу. Прагнучи поєднати в одне ціле філософію, науку і теологію, Соловйов наслідує ідеї платонізму — «царство вічних ідей», яке є інше буття Бога. Природа є породженням «світової душі», ре-зультатом гріхопадіння, відходу від Бога. Людина пов’язана з двома світами — природним і божественним, з першого вона ви-йшла, до другого прагне. Ідеальним втіленням Бога у людині є Христос. Завдання християнської релігії полягає в об’єднанні світу в боголюбстві. Творений, гріховний світ, що «відпав» від Бога, еволюційним шляхом знову збирається в єдине ціле, він проходить кілька сту-пенів: мінеральне царство, рослинне царство, тваринне царство, людське царство, божественне царство. Існує, таким чином, сві-товий прогрес, єдність Всесвіту, його прагнення до Бога — відродження всеєдності. Привертають увагу моральні погляди цього християнського філософа, зокрема його твердження, що стимулом до морального способу життя є впевненість людини у розумній підставі свого існування. Моральна людина живе заради того, щоб творити добро.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/5294
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Запорожець автореф.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.