Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5303
Title: Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва
Authors: Демченко, Ірина Іванівна
Keywords: Творчий розвиток
образотворча діяльність
педагогічні умови
Індивідуалізація навчання
інтеграція змісту навчання
Issue Date: 13-Sep-2016
Series/Report no.: УДК;37.036:372:74
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 - теорія та методика виховання. Інститут проблем виховання АПН України. - Київ, 2005. Дисертацію присвячено проблемі творчого розвитку молодших школярів у навчально-виховному процесі засобами образотворчого мистецтва. У роботі проаналізовано ключові філософські та психолого-педагогічні поняття, які складають теоретичну основу дослідження, наводиться авторське уточнення їх змісту у контексті розробленої структурно-функціональної моделі творчого розвитку особистості. Розкрито творчо-розвивальні можливості засобів образотворчого мистецтва в образотворчій діяльності учнів та у змісті дисципліни “Образотворче мистецтво” початкової ланки освіти. Під час педагогічної діагностики визначено критерії та рівні творчого розвитку молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. Науково обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність педагогічних умов та авторської методики творчого розвитку молодших школярів засобами образотворчого мистецтва на інтегративних засадах особистісно-зорієнтбваного змісту навчання, в основу якого покладено програму “Мистецтво”, розроблену групою фахівців за концепцією Л.Масол.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5303
Appears in Collections:Видання бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Демченко ІІ.pdf758,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.