Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5313
Title: Роль соціалістичної обрядовості в формуванні наукового світогляду
Authors: Карасевич, Анатолій Олександрович
Keywords: неопозитивізм, філософія життя, філософська антропологія, герменевтика, структуралізм, екзистенціалізм
неотомізм
ірраціоналізм
фрейдизм
неофрейдизм
діалектичний матеріалізм
матеріалістична діалектика
історичний матеріалізм
відчуження
практика
свобода
абсурдність буття
Issue Date: 1986
Abstract: Вивчення природи людського пізнання, відношення знання до реальності, умови його існування в системі культури та комунікації, критерії істинності, а також форми, способи та закономірності досягнення істиного знання – ось основа формування світоглядних орієнтирів. Науковий світогляд є теоретичною формою ставлення до світу. Світ у ньому об’єктивно розглядається таким яким він є незалежно від людини, а людина вбачається в ньому тільки частиною світу — природи чи суспільства. Теоретичне ставлення до світу дало змогу людині поставити закони природи собі на службу і створити комфортний світ цивілізації. Проте визначення людини тільки як частини світу дається не лише в світоглядному, а й у практичному аспекті діяльності науки, що тісно взаємопов’язані. Прикладом цього можуть бути сучасні недовіра та песимізм до науки та науково-технічного прогресу, оскільки виявилось, що наукові відкриття не завжди є благом для людини. Сучасні екологічні проблеми, загроза ядерних аварій та вибухів, що ставлять під загрозу саме життя людства, є наслідком дегуманізації науки, усунення нею людини як центральної ланки системи світу. Ця особливість науки властива їй з моменту зародження, про що свідчить відома фраза «батька» європейської науки Аристотеля: «Платон мені друг, та істина дорожча». Таким чином, наука неспроможна подолати світоглядну дисгармонію — досягнути єдності людини зі світом. Цю функцію виконують мистецтво, релігія та філософія.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5313
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Карасєвич автореф..pdf18,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.