Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/5324
Title: Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології
Authors: Комар, Ольга Анатоліївна
Keywords: особистісно орієнтована професійна підготовка вчителя, педагогічні технології, інтерактивне навчання, інтерактивна технологія, інтерактивні вправи.
Issue Date: 2011
Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань : ФПО Жовтий О.О.
Citation: Комар О.А.Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук / О.А. Комар -Умань 2011
Series/Report no.: УДК 371.;134:372.4
Abstract: Комар О.А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2011. У дисертації здійснено дослідження теоретичних засад системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології. Визначено суть поняття «інтерактивна технологія». Розроблено систему професійної підготовки майбутніх фахівців до застосування інтерактивної технології у початковій школі. Обґрунтовано та змістовно охарактеризовано основні конструкти теоретико-методичної професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології. Висвітлено теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців початкової школи до застосування інтерактивної технології, змодельовано поетапний процес експериментального навчання студентів застосовувати інтерактивну технологію у виробничих умовах. Результатом модернізації дидактико-методичної системи навчання є готовність майбутніх учителів до ефективного планування, проектування та впровадження інтерактивної технології у навчальний процес початкової школи, що характеризується здатністю особистості майбутнього фахівця самостійно організовувати навчальний процес у початковій школі за інтерактивним принципом.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/5324
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Комар.pdf504,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.