Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5347
Title: ДО ПРОБЛЕМИ САМОВИХОВАНННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ
Authors: Гриньова, Наталія В'ячеславівна
Keywords: професійна підготовка, самовиховання, майбутній практичний психолог, самореалізація, самопідготовка, самовиховання
Issue Date: 30-Mar-2016
Publisher: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Citation: До проблеми самовихованння студентів під час навчання у ВНЗ / Н. В. Гриньова // Матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – С. 164-166.
Abstract: Професійна підготовка висококваліфікованих фахівців неможлива без самовиховання особистості як майбутнього професіонала. Процес самовиховання особи триває протягом усього її життя, й пов’язаний з базовою потребою в самовдосконаленні. Вирішення проблеми самовиховання повинно включати в себе формування готовності до самовиховання, самовдосконалення що відбувається в процесі професійної освіти студентів. Період навчання у ВНЗ є важливим етапом становлення людини не тільки як професіонала, а й особистості, яка володіє необхідними якостями для здійснення професійної діяльності.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5347
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
do_problemu_samowuxowannja_stydentiw.pdf195,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.