Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5350
Title: Напружено-деформований стан біля вершини тріщини нормального відриву у кутовій точці межі поділу матеріалів з урахуванням зон передруйнування
Other Titles: Напряженно-деформированное состояние у вершины трещины нормального отрыва в угловой точке границы раздела материалов с учетом зон предразрушения
Stress-strain state near tip of a mode I crack in angular point of the interface materials with considering of the prefracture zones
Authors: Діхтяренко, Юлія Володимирівна
Keywords: кусково-однорідне тіло
ламана межа поділу
кутова точка
тріщина нормального відриву
зона передруйнування
напружено-деформований стан
метод Вінера – Хопфа
Issue Date: 2016
Publisher: ФОП Жовтий О.О.
Citation: Напружено-деформований стан біля вершини тріщини нормального відриву у кутовій точці межі поділу матеріалів з урахуванням зон передруйнування [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Діхтяренко Юлія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2016. - 20 с. : рис., табл.
Series/Report no.: УДК 539.375;
Abstract: В умовах плоскої деформації в рамках моделі Леонова-Панасюка-Дагдейла методом Вінера-Хопфа побудовані аналітичні розв'язки статичних симетричних задач про розрахунки маломасштабних зон передруйнування у кінці тріщини нормального відриву, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу двох крихких або квазікрихких матеріалів, та досліджено напружено-деформований стан в околі вершини тріщини після утворення зон. Виведено формули для довжин зон передруйнування та встановлено напрямки їх розвитку. Для випадку утворення зони передруйнування у крихкому матеріалі здійснено аналіз умов, за яких тріщина поширюється вздовж межі поділу, розгалужується в одному з матеріалів або ж перетинає межу поділу без розгалуження. Знайдено вирази для розкриття тріщини у її вершині, поля напружень після утворення бічних зон передруйнування та встановлено граничні навантаження, при яких відбувається зрушення тріщини. Для випадку розвитку зони передруйнування у квазікрихкому матеріалі здійснено аналіз напруженого стану у вершині тріщини після утворення бічних пластичних смуг. На основі числового аналізу показано, що при певних параметрах задачі концентрація напружень у кутовій точці зберігається, тому після появи двох бічних пластичних смуг з вершини тріщини нормального відриву, що співпадає з кутовою точкою межі поділу, передбачено появу вторинної пластичної зони передруйнування на продовженні тріщини. Розрахунок розмірів пластичної зони передруйнування і пов’язаного з нею розкриття тріщини виконано в рамках моделі "тризубець". Отримано вирази для повного розкриття тріщини внаслідок розвитку бічних пластичних смуг і смуги на продовженні тріщини та поля напружень після утворення пластичної зони передруйнування.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5350
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Dikhtiarenko.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.