Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5373
Title: ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Authors: Медведєва, Марія Олександрівна
Keywords: дискретна математика, теоретичні основи інформатики, особистісно орієнтоване навчання, системи комп’ютерної математики, інформаційне поле, інформаційні технології
Issue Date: 26-Apr-2013
Publisher: Київський НПУ ім.Драгоманова
Citation: Медведєва М. О. Особистісно орієнтоване навчання дискретної математики у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)" / М.О. Медведєва. – Київ, 2013. – 24 с.
Series/Report no.: 378.147:510.6:004;
Abstract: У дисертації обґрунтовано доцільність впровадження методичної системи особистісно орієнтованого навчання дискретної математики у вищих навчальних закладах із використанням інформаційних технологій. Розроблено і впроваджено в навчальний процес підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій елементів методичної системи (зміст, засоби, методи і форми) особистісно орієнтованого навчання дискретної математики засобами різних програмних середовищ, теоретично та експериментально доведено їх ефективність. Педагогічно доцільне і виважене впровадження в навчальний процес підготовки студентів напряму підготовки „Комп’ютерні науки” у ВНЗ особистісно орієнтованого навчання дискретної математики дає змогу забезпечити розвиток їхніх інтелектуальних умінь, глибоке розуміння завдань, що розв’язуються, формувати вміння застосовувати теорію на практиці, поглиблювати знання і вміння з інформатичних та математичних дисциплін, удосконалювати навички роботи в різних програмних середовищах. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при викладанні дискретної математики у процесі підготовки майбутніх техніків-програмістів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5373
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_Medvedeva.pdf628,52 kBAdobe PDFView/Open
titulka_avtoreferat.pdf100,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.