Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5387
Title: Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917-1920рр.)
Authors: Дудник, Олена Володимирівна
Keywords: Українська Центральна Рада
Українська Держава
Директорія
більшовики
громадсько-політична діяльність
національно-демократичні перетворення
політичні партії
громадські організації
місцеве самоврядування
селянський рух
національна освіта
Київщина
Issue Date: 18-Jun-2007
Publisher: "АЛМІ"
Citation: Дудник О.В. Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917-1920 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. / О.В. Дудник; Київ. нац. ун-т. ім. Т. Шевченка. - К.; 2007. - 20 с.
Series/Report no.: УДК;94 (471) „1917 – 1920”
Abstract: В дисертації аналізується стан наукової розробки теми, визначається джерельна база дослідження. Проведено аналіз національно-демократичних перетворень на півдні Київщини, що відбувалися в ході української національно-визвольної революції (березень 1917 – 1920 рр.). З’ясовано участь населення в розгортанні громадсько-політичного життя, показано процес створення в містах і селах осередків українських політичних партій, проаналізовано рішення селянських з’їздів та з’їздів кооператорів. Досліджено ставлення населення Київщини до українських урядів, що створювались в процесі українського державотворення; визначено основні напрямки участі населення повітів в громадському самоврядуванні. Висвітлено участь населення у виборах до Всеросійських і Українських установчих зборів. Розкрито причини та характер селянського руху на Київщині в роки Української революції. З’ясовано, що вирішення земельної проблеми базувалося на експериментах, які проводили уряди доби визвольних змагань 1917 – 1920 рр. Встановлено участь громадськості Київщини у відродженні національної освіти та встановлено її особливості залежно від тогочасної державної політики. Аналізується в цьому напрямку діяльність спілки вчителів, „Просвіти”, кооперативів. Відродження національної освіти проявлялося в розширенні шкільної мережі, в матеріальній підтримці вчительства, підвищенні їх кваліфікації, в підготовці навчальної літератури тощо. Одним із напрямків відродження національної освіти на різних етапах революції стало піклування про запровадження української мови, вивчення української літератури, історії.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5387
Appears in Collections:Історичний факультетItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.