Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5401
Title: МЕТОДИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
Authors: Годованюк, Тетяна Леонідівна
Keywords: індивідуальне навчання , історія математики
модель індивідуального навчання, концепція, індивідуальна траєкторія навчання, індивідуальний стиль діяльності, професіоналізм викладача
Issue Date: Apr-2009
Publisher: НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Годованюк Т.Л. Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» / Т.Л. Годованюк. – Київ, 2009. – 24 с.
Series/Report no.: УДК 51(09)(07);
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – Київ, 2009. У дисертації обґрунтовано широкі можливості для здійснення індивідуального вивчення історії математики (пропедевтичного і систематичного) протягом усього навчання в університеті. Науково обґрунтовано і розроблено концепцію індивідуального навчання історії математики. На основі визначених концептуальних засад побудовано модель індивідуального навчання в основі якої лежать взаємозв’язки та особливості функціонування компонентів: мікроклімат системи (студент, викладач, засоби навчання); професіоналізм викладача; індивідуальний стиль діяльності студента; створення і реалізація індивідуальної траєкторії навчання. Теоретично і експериментально обґрунтована система індивідуального навчання історії математики у педагогічних університетах та розроблено її методичне забезпечення. Результати дослідження можуть бути використанні під час організації навчального процесу з історії математики та при розробці навчально-методичного забезпечення для науково-дослідницької роботи студентів у педагогічних вузах як з історії математики, так і з методики навчання математики та інших математичних дисциплін. Дані матеріали також будуть корисними викладачам педвузів у їх практичній діяльності по формуванню у майбутніх учителів математики самостійності, ініціативності, творчості, дослідницького стилю діяльності, культури пошуку і праці.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5401
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титулка 2.pdf135,28 kBAdobe PDFView/Open
автореферат_2.pdf439,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.