Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5406
Title: Формування та ефективність використання оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК
Authors: Бержанір, Інна Анатоліївна
Keywords: оборотні засоби
підприємства спиртопродуктового підкомплексу АПК
нормування оборотних засобів
джерела формування оборотних засобів
економіко-математичне моделювання
напрями підвищення ефективності підприємств спиртової галузі
Issue Date: 2011
Publisher: ННЦ ,,Інститут аграрної економіки" НААН України
Citation: Бержанір І.А. Формування та ефективність використання оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 ,,Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / І. А. Бержанір. - ННЦ ,,Інститут аграрної економіки" НААН України. - К., 2011. - 20 с.
Series/Report no.: УДК 330.123.7:334.716:338.43;
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів формування оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК та розробці організаційно-методичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності їх використання. Досліджено та узагальнено теоретичні підходи до визначення економічної сутності оборотних засобів у контексті врахування специфіки діяльності підприємств спиртової галузі. Проаналізовано забезпеченість підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК оборотними засобами та досліджено структуру джерел їх формування. Встановлено, що основними причинами зміни функціональної структури оборотних засобів підприємств спиртової галузі є поглиблення інфляційних процесів в економіці, підвищення відсоткових ставок за кредитні ресурси, істотне звуження внутрішнього та зовнішнього ринків збуту. Запропоновано систему показників для здійснення об’єктивної оцінки ефективності використання оборотних засобів, проаналізовано її рівень на підприємствах спиртової галузі та розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності їх використання. Обґрунтовано необхідність відновлення нормування оборотних засобів як одного із пріоритетних напрямів підвищення ефективності їх використання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5406
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoref_Berzhanir_I.PDF656,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.