Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5408
Title: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ У РІЗНОВІКОВИХ ГРУПАХ
Authors: Підлипняк, Ірина Юріївна
Keywords: підготовка майбутніх вихователів
різновікова група дошкільного навчального закладу
математична компетенція дошкільника
компетенція
підготовка
готовність
підготовленість вихователя
Issue Date: 22-Oct-2014
Publisher: «Видавництво “Науковий світ”»®
Citation: Підлипняк І. Ю. Підготовка майбутніх вихователів до формування математичної компетенції дошкільників у різновікових групах : автореф. дис… канд. пед.. наук : спец. 13.00.04 / Ірина Юріївна Підлипняк. – Умань, 2014. – 22 с.
Series/Report no.: УДК [371.134:372.3](043.3);
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2014. У ході дослідження здійснено теоретичне обґрунтування і запропоновано нове вирішення актуального завдання, що полягає у визначенні та експериментальній перевірці педагогічних умов професійної підготовки майбутніх вихователів до формування математичної компетенції дошкільників у різновікових групах у межах експериментальної моделі цього процесу, яка охоплює: методологічні підходи (особистісно-діяльнісний, ресурсний та інтеграційний) до педагогічної діяльності студентів, принципи (свідомості й активності в навчанні, системності навчально-пізнавальної діяльності, послідовності і наступності, динамічності і поліфункціональності), етапи (інформаційно-методичний, мотиваційний і практично-діяльнісний), зміст, форми та методи; критерії (когнітивний, мотиваційний, операційний), показники та рівні (високий, середній, низький) підготовленості майбутніх вихователів до формування математичної компетенції дітей-дошкільників у різновікових групах. У роботі визначено педагогічну сутність понять «готовність вихователя до професійної діяльності в різновікових групах» та «підготовленість вихователя до формування математичної компетенції дошкільників у різновікових групах»; уточнено сутнісний зміст понять: компетенція дитини, математична компетенція дошкільника, різновікова група дошкільного навчального закладу.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5408
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.