Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5409
Title: Організація педагогічного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії
Authors: Постоленко, Ірина Сергіївна
Keywords: середня загальноосвітня школа
педагогічний процес
Велика Британія
курикулум
ключові етапи навчання
освітня реформа
Issue Date: 2012
Publisher: Київський університет імені Бориса Грінченка
Citation: Постоленко І. С. Організація педагогічного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / І. С. Постоленко. - К., 2012. - 20 с.
Series/Report no.: УДК;373.5.015(411/429) (043.3)
Abstract: У дисертації в порівняльно-педагогічному аспекті досліджено проблеми організації педагогічного процесу у середніх загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії. Шляхи становлення та соціально-педагогічні особливості розвитку шкільного педагогічного процесу в Сполученому Королівстві проаналізовано в контексті світових та європейських освітніх тенденцій. Педагогічний процес у середніх загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії досліджено у єдності його тенденцій, цілей, принципів, змісту, форм і методів його реалізації. Здійснено порівняльний аналіз організації шкільного педагогічного процесу в Україні та Великій Британії. Надані рекомендації щодо використання позитивного досвіду британських педагогів з метою вдосконалення педагогічного процесу в українських школах.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5409
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postolenko_avtoreferat.pdf354,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.