Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5412
Title: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ
Authors: Базильчук, Леонід Володимирович
Keywords: підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва
позакласна робота
Issue Date: 2010
Citation: Базильчук Леонід Володимирович. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації позакласної роботи в загальноосвітніх школах [Текст] : автореф. дис. ююю канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Базильчук ; наук. керівник М. О. Пічкур ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2010. - 20 с.
Series/Report no.: УДК 378.14+373.31;
Abstract: На сучасному етапі модернізації системи загальної середньої освіти України невідкладним завданням загальноосвітніх шкіл є створення необхідних умов для творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку школярів у навчальній і позаурочній діяльності. При цьому важливого значення набуває позакласна робота, що дає змогу учням здобути поглиблені знання зі шкільних предметів, задовольнити свої запити й інтереси, розвивати здібності й таланти і тим самим формувати гармонійну особистість.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5412
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bazylchuk_titul_avtoref.pdf174,4 kBAdobe PDFView/Open
Bazylchuk_avtoref.pdf372,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.