Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5414
Title: МІСЦЕ ПОЗАЕКОНОМІЧНИХ ІНСТИТУТІВ У ВІДТВОРЕННІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Authors: Пачева, Наталія Олександрівна
Keywords: соціальний капітал
позаекономічні інститути
відтворення соціального капіталу
мікрорівень
мезорівень
макрорівень
соціальна рента
формальні правила
неформальні правила
норми поведінки
правові позаекономічні інститутуи
політичні позаекономічні інститути
ідеологічні позаекономічні інститути
етичні позаекономічні інститути
трансакційні витрати
соціальні мережі
норми та цінності
довіра
соціальне благо
економічні інститути
система стимулів
система обмежень
ментальність
культура
звички
традиції
Issue Date: 16-Apr-2015
Publisher: Видавництво "Знання Україна"
Citation: Пачева Н.О. Місце позаекономічних інститутів у відтворенні соціального капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01. «Економічна теорія та історія економічної думки» / Н.О. Пачева. – К., 2015. – 20 с.
Series/Report no.: УДК;(330.14:316.472.4)(043.3)
Abstract: Дисертацію присвячено комплексному теоретичному дослідженню сутності та місця позаекономічних інститутів у відтворенні соціального капіталу. Досліджено вплив правових, політичних, ідеологічних та етичних позаекономічних інститутів на відтворення соціального капіталу. Визначено необхідність удосконалення трактування змісту позаекономічних інститутів. Встановлено їх функціональний та структурний вплив, який проявляється через систему стимулів та систему обмежень, що дозволяє використовувати їх як інструмент економічного регулювання. Обґрунтовано можливості ідентифікації процесів відтворення соціального капіталу та капіталу як економічного фактору. Віднесено до капітальних благ складові соціального капіталу (соціальних мереж, норм та цінностей, довіри) та пояснено їх здатність до розширення, нагромадження та включення в економічний кругообіг. Ці складові виступають його внутрішніми позаекономічними, інституційними чинниками. Доведено, що інвестування в соціальний капітал та його відтворення мотивовані можливостями отримання специфічного доходу (соціальної ренти). Визначено, що відтворення соціального капіталу на мікро-, мезо-, макрорівнях за допомогою соціальних мереж, норм та цінностей і довіри слугуватиме інтенсивному економічному розвитку організації, регіону, держави. Сформульовано та визначено можливості оптимізації процесу відтворення соціального капіталу на кожному з досліджуваних рівнів. Доведено їх ефективність для стабільного розвитку підприємства (організації), регіону та економіки загалом.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5414
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pacheva.pdf571,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.