Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5571
Title: Практикумом з групової психокорекції
Authors: Скрипник, Неля Іванівна
Keywords: Практикум з групової психокорекції
Issue Date: 2016
Series/Report no.: УДК 159.98 (075.8) ББК 88. 492я 73;С 45
Abstract: Навчально-методичний посібник «Практикум ɜ групової психокорекції» укладено згідно навчального плану підготовки бакалаврів та вимог кредитно-модульної системи навчання. Він включає програму курсу та його структурні елементи. У посібнику подані тези лекцій, плани практичних занять, рекомендована література до них, завдання та методичні вказівки до самостійної роботи, тематика повідомлень і рефератів, питання для повторення курсу, а також глосарій.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5571
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
grupova psyhokorekziya.pdf503,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.