Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5787
Title: Система організації соціальних служб
Authors: Ісаченко, Вікторія Павлівна
Keywords: ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
ІНТЕГРОВАНІ СОЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ
«установи» та «організації» у соціальній сфері
Організаційна структура соціальної служби
Органограма
Визначення норми часу надання соціальної послуги
рішення про надання соціальних послуг
Моніторинг та оцінка якості соціальних послуг
Визначення стану та індивідуальних потреб
Складання й перегляд індивідуального плану
Оцінка та отримання зворотного зв’язку від отримувачів соціальних послуг
Укладання договору про надання послуг
Issue Date: 2016
Publisher: ФОП Жовтий
Citation: Ісаченко В. П. Система організації соціальних служб : Навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 166 с.
Abstract: У навчальному посібнику відображено найбільш актуальні питання теорії і практики діяльності соціальних служб, окреслено основні принципи та методи їх роботи. Розглянуто традиційні та інноваційні підходи до організації та управління діяльністю соціальних служб. Навчальний посібник з курсу укладено відповідно до вимог кредитно-трансферної системи навчання. Він включає програму курсу, теоретичний матеріал, завдання до практичних занять та самостійної роботи, вимоги до написання індивідуального навчально-дослідного завдання з курсу (ІНДЗ), список рекомендованих джерел та термінологічний словник. Для студентів напрямів підготовки (спеціальностей) «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка».
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5787
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Systema_orhanizatsii_sotsialnykh_sluzhb.pdf164,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.