Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5788
Title: Людина в сучасному соціумі
Authors: Ісаченко, Вікторія Павлівна
Keywords: соціум
суспільство
особистість
індивід
культура
екологія
етикет
Особистість як соціально-психологічний феномен
Інститут сім’ї в соціальній структурі суспільства
Соціальні чинники
Фобії як сучасна проблема у суспільстві
Злочинність як проблема суспільства
Професійне становлення фахівця
Гарантії прав і свобод людини і громадянина
Саморозвиток та самореалізація
Уникнення та подолання стресових ситуацій у сучасному соціумі
Issue Date: 2016
Publisher: ФОП Жовтий
Citation: Ісаченко В. П. Людина в сучасному соціумі: Навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 210 с.
Abstract: У навчальному посібнику відображено найбільш актуальні питання теорії і практики соціальної взаємодії та її основні поняття такі як „соціум”, „суспільство”, „особистість”, „індивід”, „культура”, „екологія”, „етикет”. Навчальний посібник надає необхідні знань щодо поведінки в діловій сфері, мистецтвом організації побуту, вмінням створити позитивну атмосферу в стосунках з іншими людьми тощо. Ознайомлює із різними соціальними ролями людей, з елементарними соціальними та морально-етичними нормами міжособистісних взаємин; уміння дотримуватись їх під час спілкування. Здатність взаємодіяти з людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. Вміння співпереживати, співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні способи спілкування в різних життєвих ситуаціях Навчальний посібник з курсу укладено відповідно до вимог кредитно-трансферної системи навчання. Він включає програму курсу, теоретичний матеріал, завдання до практичних занять та самостійної роботи, вимоги до написання індивідуального навчально-дослідного завдання з курсу (ІНДЗ), список рекомендованих джерел та термінологічний словник. Для студентів напрямів підготовки (спеціальностей) «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка».
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5788
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liudyna_v_suchasnomu_sotsiumi.pdf168,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.