Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5845
Title: Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів
Authors: Міщенко, Марина Сергіївна
Keywords: синдром емоційного вигорання, психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання (професійні, індивідуальні, об’єктивні характеристики), майбутній практичний психолог, професійна діяльність, індивідуально-психологічні характеристики
Issue Date: 2016
Citation: Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : монографія / М.С. Міщенко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 236 с.
Series/Report no.: УДК 159.98 ББК 88.492.46 М 71;
Abstract: У пропонованій монографії нa основі aнaлізy нayкових психолого-пeдaгогічних джeрeл визнaчено стaн розроблeння досліджyвaної проблeми; з’ясовано особливості зaлeжності рівня проявy синдрому емоційного від індивідyaльно-психологічних хaрaктeристик мaйбyтніх прaктичних психологів та виокремлено психологічні чинники зaпобігaння його появи; визначено мeхaнізми психологічного зaхистy особистості як умови запобігання синдрому емоційного вигорання y стyдeнтів при долученні їх до прaктичної діяльності. Для наукових працівників, викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів, які цікавляться проблемами професійного становлення майбутніх фахівців.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5845
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
монографія.pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.