Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5902
Title: Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами: історичний аспект
Authors: Підвальна, Юлія Василівна
Keywords: ООН
міграція
матеріальна
юридична
соціально-терепевтична допомога
реабілітаційна робота
Issue Date: 26-Apr-2016
Publisher: Умань: ФОП Жовтий, 2016. – 93–95c.
Citation: На сьогоднішній день українська держава перебуває у досить скрутному становищі. Воєнні дії та проведення Антитерористичної операції на сході України послугували причиною занепаду економічної, політичної, соціальної сфер нашої країни. Некеровані дії бойовиків, прагнення оволодіти владою на українських землях будь-якими методами створюють одну з найскладніших соціальних проблем для жителів східних областей, які вимушені залишати свої домівки заради збереження власного життя та життя своїх сімей. Відповідно, вони мають потребу в матеріальній, фінансовій, соціально-педагогічній і психологічній допомозі та підтримці.
Abstract: Розглядаючи поняття міграції як соціального процесу, варто зазначити, що переміщення окремих груп та індивідів може мати як стихійний, хаотичний характер, так і організований, відрізнятися за масштабом, відстанню, часом перебування, мотивами. Тому специфіка соціальної роботи з населенням залежить від типу міграції. В залежності від територіального переміщення розрізняють внутрішню (переміщення в межах однієї країни) та зовнішню (переміщення з однієї країн в іншу) міграції. За ступенем керованості міграція буває двох видів: організована (за участю держави або суспільних органів) і неорганізована, стихійна (силами і засобами самих мігрантів). Щодо переміщення виділяють три види міграції: добровільну, яка здійснюється людиною з власної волі у зв'язку з наявними в неї потребами (необхідність працевлаштування, возз’єднання із членами сім’ї тощо); вимушену, яка виникає в результаті стихійних лих, воєнних конфліктів, ксенофобії та інших несприятливих змін соціально-політичної ситуації в тій чи іншій країні або регіоні; примусову, як наслідок певної політики держави
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5902
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.