Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6063
Title: СТАНОВЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН (90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)
Authors: Безлюдна, Віта Валеріївна
Keywords: іншомовна освіта
іноземна мова
гуманізація
підготовка майбутніх учителів
вищі педагогічні навчальні заклади
університетська освіта
Issue Date: 2016
Series/Report no.: УДК 811 (07) (477) "198";
Abstract: У статті проаналізовані нормативні документи кінця 90-х рр. ХХ століття, які сприяли становленню іншомовної освіти, зокрема підготовці майбутніх учителів іноземних мов; визначені наступні тенденції розвитку іншомовної освіти у означений період: структурно-функціональна перебудова вищої школи, що дозволила адаптувати систему вищої освіти, її гуманітарну складову до нових умов суспільного і політичного життя, законодавче оформлення переходу вітчизняної вищої школи від унітарності до варіативності, обґрунтування нових орієнтирів у визначенні цільового компонента іншомовної освіти, запровадження нових двопрофільних спеціальностей на факультетах іноземних мов. Доведено, що на початку 90-х рр. ХХ ст. у вітчизняній іншомовній освіті почала формуватися сучасна концепція професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6063
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanovlenya_inshomovnoi_osvity.pdf176,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.