Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6064
Title: ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В СИСТЕМІ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ У 90-х РР. ХХ СТОЛІТТЯ
Authors: Безлюдна, Віта Валеріївна
Keywords: Ступенева освіта
спеціаліст, магістр, професійна підготовка.
вчитель іноземної мови
бакалавр
Issue Date: 2016
Series/Report no.: УДК [371.134:811(07)] "198 ";
Abstract: У статті висвітлюється питання професійного становлення майбутніх учителів іноземних мов у контексті розвитку ступеневої освіти. З‘ясовано, що починаючи з 90-х рр. ХХ ст. ступенева підготовка майбутніх учителів іноземних мов реалізовується через профорієнтаційно-пропедевтичну підготовку, підготовку фахівців зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти: іноземна мова» за кваліфікаційними рівнями: 6010100 – бакалавр; 7010103 – спеціаліст; 8010103 – магістр та післядипломну професійну освіту і здійснюється відповідно до державних стандартів педагогічної освіти за такими формами навчання: денна (стаціонарна); заочна (дистанційна)/вечірня; екстернат.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6064
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prof_stanovlenya_maibuthih_uchiteliv.pdf165,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.