Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/6074
Title: Перспективи розвитку жіночої освіти у ХХІ столітті
Authors: Комісаренко, Тетяна Михайлівна
Keywords: жіноча освіта
гендерна рівність
Issue Date: 2016
Publisher: Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України
Citation: 1. Комісаренко Т.М. Перспективи розвитку жіночої освіти у ХХІ столітті / Т.М. Комісаренко // Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі: матеріали науково-практичного семінару / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2016. – С. 48-50.
Abstract: Розвиток суспільства, його стабільність або дефініції тісно пов’язані з розвитком особистості взагалі і особистостей жінки та чоловіка зокрема. Стратегія розвитку ХХІ століття спрямована на утвердження основ гендерної рівноваги, гендерної демократії, статевої збалансованості в суспільстві. Без демократичного розвитку особистості як чоловіка, так і жінки неможлива демократизація всіх сфер світобачення. Система волевиявлення обох статей – чоловіків і жінок як рівних у правах та можливостях, що закріплені законодавчо й забезпечені реально у політико-правових принципах, діях, розбудові громадських і державних структур з урахуванням гендерних інтересів має стати основою функціонування суспільства в третьому тисячолітті
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/6074
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezy_PC_2016.pdf242,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.