Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/6162
Title: ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У КАНАДІ ЯК ПІДГОТОВКА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Підгаєцька (Овсяннікова), Анна Віталіївна
Keywords: Утвердження нової гуманістичної парадигми освіти зумовлює зміну ціннісних підходів до формування особистості майбутнього фахівця.
Сучасний соціально-економічний, політичний і духовний розвиток суспільства потребує становлення не лише високоосвіченого, компетентного у своїй справі фахівця, але, передусім, виховання соціально активної, духовно-естетичної особистості, здатної до самореалізації.
Issue Date: 2016
Abstract: Позанавчальна діяльність студентів як необхідна умова формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців виступає однією з підсистем навчально-виховного процесу ВНЗ. Сучасна молода людина має набути професійних якостей, відповідно до нових форм життя, її розум має бути креативним, творчо-естетичні прагнення мають стати життєво необхідними, а свідомість повинна стати гнучкою й адаптивною. Вміння та навички, яких можуть навчитися студенти в позанавчальній діяльності, такій як волонтерство: Комунікабельність і вміння знаходити спільну мову з людьми –  Здатність зрозуміло і чітко висловитися як у письмовій, так і в усній формі;  Вміння слухати та прислухатися до інших;  Діяти згідно вказівки, залежно від завдання; Додаткові вміння: (співпереживати і співчувати; створювати спільноти однодумців і взаємодіяти з ними; вміння домагатися свого та бути впевненим у своїх твердженнях; вміння обмінюватися інформацією) [1]; Організаторські вміння –  бути організованим та послідовним у своїх діях;  вміти зорганізувати роботу так, щоб укластися у зазначений термін і досягти визначених цілей;  здійснювати безперервний моніторинг
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/6162
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наша конф..pdf147,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.