Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6236
Title: Мовна свідомість у контексті міжкультурного спілкування
Authors: Пономарьова, Оксана Андріївна
Keywords: мовна свідомість
міжкультурне спілкування
національна свідомість
національний характер
квазі-ідентичні образи
Issue Date: 2016
Publisher: Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Citation: Пономарьова О. А. Мовна свідомість у контексті міжкультурного спілкування / О. А. Пономарьова // Професійна комунікація: мова і культура: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016 [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/22576/
Abstract: У центрі нашої уваги перебувають питання диференціації понять мовної і національної свідомості, проблеми міжкультурного спілкування. Свідомість – вища, властива лише людині форма відображення об’єктивної дійсності, спосіб її ставлення до світу і самої себе, опосередкований загальними формами суспільно-історичної діяльності людей. Свідомість являє собою єдність психічних процесів, які активно беруть участь в осмисленні людиною об’єктивного світу і свого власного буття. Вона виникає в процесі трудової, суспільно-виробничої діяльності людей і нерозривно пов’язана з мовою, яка така ж давня, як і свідомість.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6236
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Movna_svidomist.pdf225,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.