Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6251
Title: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У ВНЗ
Authors: Ольховецький, Сергій Миколайович
Keywords: підговка педагогів, внз
Issue Date: 6-Dec-2016
Series/Report no.: УДК 001+37(100);ББК 72.4+74(0)
Abstract: Значимість проблем, пов'язаних з підготовкою вчителя, ніколи не піддавалася сумніву, однак в сучасних умовах вони набули особливої актуальності у зв'язку з тим, що в системі освіти відбуваються кардинальні перетворення, викликані: по-перше, модернізацією системи освіти, викликаної потребою формування нової системи цінностей, сфокусованої на самореалізацію особистістості, здатної до гнучких змін, способів і форм життєдіяльності на основі комунікації позитивного типу та принципу соціальної відповідальності; по-друге, зміною традиційної парадигми освіти, в якій засвоєння готових знань стає явно недостатньо, коли той, хто навчається з пасивного об'єкта перетворюється на активного суб'єкта освітнього процесу при зміні ролі та функції викладача; по-третє, входженням в єдиний світовий освітній простір, що вимагає введення дванадцятирічної загальної освіти, переходу на кредитну систему в бакалавраті; по-четверте, комп'ютеризацією та інформатизацією всієї системи освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6251
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
112.pdf315,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.