Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6328
Title: Підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів
Authors: Радзівіл, Тетяна Анатоліївна
Keywords: підготовка студентів педагогічного коледжу
навчання музики молодших школярів
педагогічні умови
застосування індивідуального підходу
застосування інноваційного підходу
стимулювання активності й самостійності
організація самостійної роботи
підготовка до самонавчання та самовиховання
виховання у художньому колективі
Issue Date: 2015
Publisher: «Видавництво “Науковий світ”»®
Citation: Радзівіл Т. А. Підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Радзівіл Тетяна Анатоліївна ; Уманський державний педагогічний університетт імені Павла Тичини. – Умань, 2015. – 20 с.
Series/Report no.: УДК 371.134:78(07);
Abstract: У дисертації досліджено проблему підготовки студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів. Доведено актуальність теми, проаналізовано зміст і стан підготовки студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів і з’ясовано особливості цього процесу. Виокремлено компоненти підготовки студентів: організація самостійної роботи, підготовка до самонавчання та самовиховання, виховання у художньому колективі. Науково обґрунтовано педагогічні умови підготовки студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів: застосування індивідуального підходу, застосування інноваційного підходу, стимулювання активності й самостійності. Визначено та конкретизовано критерії (мотиваційний, теоретичний, практичний), показники та схарактеризовано рівні (високий, достатній, середній, початковий) готовності студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів. Розроблено й експериментально перевірено ефективність моделі підготовки студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6328
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat.pdf554,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.