Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6330
Title: Подвійна свідомість» і модель поведінки героїні в романі Джумпи Лагірі «Тезка»
Authors: Заїка, Ольга Вікторівна
Keywords: подвійна свідомість
іммігрант
порубіжжя
«деш»
культура
маргінал
діаспора
ідентичність
асиміляція
традиція
покоління
Issue Date: 2013
Publisher: Вісник Черкаського університету
Citation: Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки. – Випуск 25 (278), 2013. – С. 87-92.
Series/Report no.: УДК;821.111.-32.09(73)
Abstract: Статтю Заїки О.В. «Подвійна свідомість» і модель поведінки героїні в романі Джумпи Лагірі «Тезка» присвячено аналізу самоідентифікації особистості у відомому творі американської письменниці індійського походження. Аналізуються особливості адаптації індійських іммігрантів до нової культури. Вони вбачаються не лише в подоланні мовного бар’єру, а простежуються в побуті та в стосунках між батьками та дітьми. В статті досліджується життя іммігрантів, які балансують між культурами і живуть одночасно в двох світах: прагнуть бути американцями і не забувати про свою «деш» («батьківщина» з бенгальської). Між іммігрантами першого та другого поколінь помітна умовна межа культур. Розглядаються складові опозиції свій / чужий, до якої тяжіє сьогодні азіатсько-американська проза. Автор статті доходить висновку, що подвійна ідентичність вбачається у «свідомості нещасного», процес асиміляції головної героїні пов’язується з боротьбою між індійським життям та адаптацією з новим американським. Героїня розуміє, що ніколи не стане «своєю», адже «зависає» між світами, перебуває «ніде».
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6330
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podviyna_svidomist.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.