Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6334
Title: ТРАНСКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЕРОЇВ В ОПОВІДАННІ Д. ЛАГІРІ «НЕ ВАША СПРАВА»
Authors: Заїка, Ольга Вікторівна
Keywords: транскультура
ідентичність
гібридність
маргінальність
"свій"
"чужий"
порубіжжя
асиміляція
імагологія
транскультурна особистість
Issue Date: 2015
Publisher: Видавничий дім Дмитра Бураго
Citation: Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 26. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 99-104.
Series/Report no.: УДК;821.111.09 (73)
Abstract: У статті розглядається проблема транскультурності, яка витісняє усталені концепти гетерогенності, культурної інакшості, відмінності та маргінальності. Транскультура пов’язується зі зміною героєм попередньої ідентичності, що в кінцевому результаті приводить до відчуття втрати «свого» та існування на межі «свого» / «чужого» до того часу, коли на основі нового досвіду не сформується нова, не прив’язана до певного місця ідентичність. Мова йде про сучасну проблему транскультурності, точніше, про транскультурні пошуки «іншого» в межах «свого». В умовах сучасної транскультурності всерйоз переосмислюються давно усталені стереотипи. Маються на увазі поняття «нація», «культура», «дім». Прикладом нової транскультурної ідентичності є образ Санг, героїні оповідання Д. Лагірі «Не ваша справа» («Nobody`s business») зі збірки «Незвична земля» («Unaccustomed Earth», 2008). Незважаючи на своє бенгальське походження, героїня свідомо підкреслює риси набутої американськості: просить друзів і знайомих використовувати скорочену (зменшувальну) форму її імені Санг замість Сангіта (її офіційне ім’я можна помітити лише на конвертах, різного роду рахунках та квитанціях); руйнує батьківські стереотипи про заміжжя і у свої тридцять не задумується про створення сім’ї; ходить на побачення ради забави або просто щоб «вбити» час. На прикладі оповідання помічаємо, що Д. Лагірі пропонує нову транскультурну ідентичність, яка репрезентується на культурному перетині Заходу і Сходу. Письменниця відмовляється від усталених ідеологізованих конструктів, властивих духу глобалізації. Йдеться про корекцію / перегляд усталеної форми подвійності. Відтак, для художнього героя письменниці культура позбавлена дихотомії «свій» / «чужий», оскільки об’єднується в одне транскультурне ціле. Поряд з проблематикою вічних питань пошуку істини, письменниця зображує сучасного азіато-американця, ідентичність якого осмислюється як «бренд». Семантико-поетологічний аналіз тексту дозволяє говорити про наявність ускладнених форм репрезентації проблеми «гібридності». Мова йде про свідомий художній синтез індійськості та американськості, без якого не існує нова транскультурна ідентичність.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6334
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Transculturni_transformacii.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.