Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/6360
Title: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Authors: Безлюдна, Віта Валеріївна
Keywords: професійна підготовка
іноземні мови
майбутній вчитель
процес навчання
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А.С. Макаренка
Citation: Безлюдна В. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у системі вищої освіти / В. В. Безлюдна // наук. журнал. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – № 1 (56). – С.3-8 .
Series/Report no.: 371.134 (477):811(07);
Abstract: У статті ми ставимо за мету висвітлити сутність поняття професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов, з‘ясувати професійні уміння та функції, які будуть необхідними в майбутній професійній діяльності студентів. Автор акцентує увагу на найважливіших характеристиках, що мають формуватися у студентів вищих навчальних закладів у процесі їх професійної підготовки.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/6360
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prof_pidgotovka_u_sistemi_osvity.pdf146,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.