Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6384
Title: Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект)
Authors: Хлистун, Ірина Валентинівна
Keywords: власна назва
ономастичний простір
конотонім
пропріальна лексика
онімна одиниця
онім
Issue Date: 2006
Citation: Хлистун І. В. Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект) [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: 10.02.01 – українська мова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – К., 2006. – 27 с.
Series/Report no.: УДК 81′373.2: 82-1;
Abstract: У дисертації досліджуються особливості семантики власних назв і їх функціонування в українських поетичних творах ІІ пол. ХХст. Визначено межі і структуру ономастичного простору української поезії розгляданого періоду, проаналізовано склад і лексичні значення онімів різних тематичних груп. Схарактеризовано закономірності функціонування пропріальної лексики в поезії, умов семантичних переосмислень власних назв. Досліджено функції власних назв за принципом рівневого членування мови: на фонетичному, лексичному і граматичному рівнях. Визначено місце онімних одиниць, зокрема конотонімів, у структурі поетичного дискурсу, їх роль у досягненні художньо-естетичних цілей твору.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6384
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vlasna_nazva.pdf430,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.