Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6537
Title: ДЕФІНІЦІЯ «ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ» У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Authors: Осадченко, Інна Іванівна
Keywords: технологічний підхід; підготовка майбутніх учителів; технологія освіти; педагогічна технологія; технологія навчання; методика навчання; рефлексія; метод навчання; засіб навчання; технологічні компоненти.
Issue Date: 2014
Series/Report no.: ;УДК 371.134+378.147+372
Abstract: У статті на основі аналізу наукових джерел охарактеризовано дефініцію «технологія навчання» у підготовці майбутніх учителів. Зазначено, що існує три основні підходи до дефініції поняття «технологія навчання»: системний, при якому технологія розглядається як система; технологія як метод, засіб навчання; технологія як алгоритм, тобто певна послідовність дій. Обґрунтовано, що з ієрархічної позиції правомірно розташувати аналізовувані педагогічні категорії у такому порядку (від найбільшого до найменшого): технологія освіти → педагогічна технологія → технологія навчання. Закцентовано увагу на тому, що методи і технологія навчання розрізняються на двох основних рівнях: загальна методика/технологія та часткова методика/технологія (методика/технологія навчання конкретного навчального предмета). Доведено, що ключовий момент поступової поетапної реорганізації процесу навчання у підготовці майбутніх учителів від методики до технології – майстерна діяльність викладача, спрямована на постійний зворотний зв’язок (рефлексію). Поняття «технологія навчання» у контексті підготовки майбутніх учителів тлумачено як спеціально організоване навчання, за якого забезпечені детальне проектування й реалізація складної системи технологічних компонентів і рефлексування педагогом поетапних навчальних дій, завдяки чому досягається гарантований рівень прогнозованого результату.
Description: 1. Осадченко І. І Дефініція «Технологія навчання» в контексті підготовки майбутніх учителів/ Інна Осадченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. – Луцьк, 2014. – № 1 (278). – С. 20–25.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6537
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ст_Осадченко_Дефініція_техн_навч_у_контексті....PDF425,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.