Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6638
Title: Початкові церковні школи кінця ХІХ - початку ХХ століття за даними церковної статистики
Authors: Янчук, Михайло Михайлович
Keywords: Київська губернія
церковна статистика
церковнопарафіяльні школи
школи грамоти
виховна мета церковної освіти
Св. Синод
Issue Date: 28-Dec-2015
Publisher: Wydawnictwo Solaris
Citation: Янчук М.М. Початкові церковні школи кінця ХІХ - початку ХХ століття за даними церковної статистики /М.М. Янчук// Historia III Polsko-ukrainskie spotkania mlodych historykow. - Czestochowa: Wydawnictwo Solaris, 2015. - T. 2. - 252 c.
Abstract: У статті на основі даних церковної статистики кінця ХІХ – початку ХХ століття увиразнені основні параметри, що характеризують розвиток церковних шкіл (церковнопарафіяльних і шкіл грамоти). Підкреслюється, що на 90-ті роки ХІХ ст. припадає черговий сплеск у розвитку початкової церковної освіти. Його зумовили як адміністративно-організаційні заходи державно-церковного керівництва (видання нового статуту 1884 року для семінарій та духовних училищ, нового положення про управління церковними школами, збільшення казенних коштів для початкових церковних шкіл, налагодження чіткої звітності і т. д.), так і практична мотивація здобуття освіти сільською молоддю. Із статистичних показників розвитку початкової освіти в Російській імперії виокремлюються дані по українських губерніях, які переконливо свідчать, що лідером у створенні мережі церковних шкіл була Київська губернія. На її території не просто збільшувалась кількість початкових церковних шкіл у зазначений період, а найвищим був такий показник як кількість учнів на тисячу осіб православного населення. А це означало високий відсоток охоплюваності дітей системою початкової освіти. Показано як у офіційних документах визначалася виховна мета церковної освіти. Названі джерела фінансування початкових церковних шкіл та показана динаміка збільшення казенних видатків на освіту.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6638
Appears in Collections:Історичний факультетItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.